Gratis verzenden vanaf €30
Veilig betalen
Voor 16.00 besteld, Morgen geleverd 14 dagen bedenktijd

Privacybeleid

Privacy beleid voor Breinler International B.V.

Breinler International B.V., gevestigd aan Het helmhout 14 C, 9206AZ, Drachten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


https://www.breinler.com/

Het helmhout 14 C, 9206AZ, Drachten, Nederland

+31 (0) 512 232017

Persoonsgegevens die wij verwerken

Breinler International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Breinler International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Breinler International B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Breinler International B.V. zelf neemt geen besluiten op basis van volledig geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit houdt in dat alle belangrijke beslissingen die impact hebben op de rechten en vrijheden van individuen, zoals beslissingen over klantrelaties of contracten, met menselijke tussenkomst worden genomen.

Echter, in het kader van onze dienstverlening maken we gebruik van Payment Service Providers (PSPs), waaronder Billink voor achteraf betalen. Billink voert geautomatiseerde kredietcontroles uit om te bepalen of klanten in aanmerking komen voor achteraf betalen. Deze beslissingen worden gemaakt door Billink's systemen zonder menselijke tussenkomst en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw mogelijkheid om van bepaalde betaalmethoden gebruik te maken.

We benadrukken dat dergelijke geautomatiseerde besluitvorming beperkt is tot de diensten aangeboden door Billink en geen betrekking heeft op andere aspecten van onze dienstverlening. Voor meer informatie over hoe Billink uw gegevens verwerkt en uw rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming, verwijzen wij u naar Billink's Privacyverklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Breinler International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: Bewaard voor de duur van uw gebruik van onze diensten plus 1 jaar om eventuele follow-upvragen of klachten te kunnen behandelen.
 • Adresgegevens: Bewaard zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten of voor zolang wettelijk vereist is voor fiscale doeleinden.
 • Telefoonnummer en E-mailadres: Bewaard voor de duur van uw gebruik van onze diensten plus 1 jaar voor klantenservice en direct marketing doeleinden, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: Bewaard voor analytische doeleinden voor een periode van maximaal 2 jaar.
 • Bankrekeningnummer: Bewaard voor de duur die noodzakelijk is om transacties af te handelen en voor de wettelijke bewaartermijn zoals vereist door fiscale wetgeving.
 • Gegevens van klantenaccounts: Bewaard voor een periode van zeven jaar. In geval van inactiviteit worden deze gegevens verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn of eerder indien dit wordt aangevraagd.

Breinler International B.V. beoordeelt regelmatig of het nodig is de persoonsgegevens te bewaren. Indien gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden ze verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist (zoals bij bepaalde fiscale verplichtingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Breinler International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denkt u aan een administratiekantoor, Logestieke bedrijven zoals Logxstar en PostNL en PSP's(payment service provider) zoals CardGate en Billink voor de afhandeling van betalingen. Met alle bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Breinler International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Breinler International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke cookies van derden:

 • Cookie: _ga, _gcl_au
  • Naam: Google Analytics Cookies
  • Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten en tracking mogelijk maken
  • Bewaartermijn: 2 jaar (_ga), 90 dagen (_gcl_au)
 • Cookie: cf_clearance
  • Naam: Cloudflare Clearance
  • Functie: Beveiligingscookie van Cloudflare
  • Bewaartermijn: 1 jaar

Voor meer gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies en uw keuzemogelijkheden verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breinler International B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Breinler International B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breinler International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]